Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

biznes i ekonomia

Wykładzina przemysłowa a standaryzacja aktywności

Wykładzina przemysłowa

Mówiąc o wykładzina przemysłowa należy pamiętać, że oprócz elementów takich jak techniki ustawiania maszyn, przepływu części, czy przemieszczania się pracowników istnieje wiele innych składników decydujących o sukcesie.

Ogromnym czynnikiem wpływającym na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niewątpliwie systematyczne wdrażane oraz udoskonalanie takich elementów jak: standaryzacja pracy; zaangażowanie pracowników i zmiana mentalności poprzez przekazywanie wiedzy oraz prezentację wszechstronnej informacji: aktywność- ciągłe poprawy czy eliminacja strat: wytrwałość i systematyczność. Pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu jest standaryzacja wszelkich możliwych aktywności. Podstawą jest oczywiście szczegółowy opis czynności produkcyjnych. Do tego celu stworzona jest karta standaryzacji, w którą wyposażone jest każde stanowisko pracy, gdzie wykonuje się wykładzinę przemysłową.

Karta jest opracowywana wraz z przygotowaniem procesu technologicznego i potem okresowo weryfikowana z uwzględnieniem wszelkich udoskonaleń wynikających z wniosków pracowników produkcyjnych oraz obserwacji technologów. Karta umożliwia bardzo łatwe sprawdzenie czy pracownik na stanowisku wykonuje wszystkie czynności zgodnie z wymaganiami. Poprzez standaryzację rozumiemy również opis wyposażenia stanowiska włącznie z ustaleniem miejsc dla narzędzi, przyrządów pomiarowych, materiałów, pojemników na braki, a także plan produkcji powtarzalny każdego dnia, a w tej samej sekwencji, opis pomieszczeń w powtarzalny sposób. Kolejnym elementem działania niezbędnym dla zapewnienia sukcesu jest budowanie zaangażowania się wszystkich pracowników w zrozumienie oraz stosowanie nowych zasad. Narzędziami, dzięki którym możemy to osiągnąć są szkolenie
i otwartość informacyjna. Opracowano wielopoziomowy system szkoleń od szkoleń z trenerami, poprzez doskonalenie służb technologicznych, logistycznych, jakościowych na szkoleniach kierunkowych, na codziennych instrukcjach dla pracowników skończywszy. Ma to znaczenie wykonując dobre wykładziny przemysłowe.

Oprócz szkoleń stanowiskowych codziennym obowiązkiem kierowników jest informowanie pracowników o zadaniach dziennych i tygodniowych, jak również po zakończeniu zmiany o ich realizacji. W trakcie tych spotkań omawiane są również problemy techniczne i jakościowe. Dla pobudzenia aktywności powołano Grupy wdrażania tematów Lean Manufacturing. Grupy te składają się z pracowników produkcyjnych, technologa, pracownika służby jakości. Dokonują one usprawnień doskonalących produkcję, mają możliwość bardzo szybkiego wdrażania prostych pomysłów, oraz inicjowania projektów złożonych, których realizację przejmują odpowiedzialne Służby. Grupy publikują efekty swej pracy na tablicach informacyjnych. Dodatkowo opracowano również specjalne skrzynki do zgłaszania pomysłów oraz problemów, do których pracownicy mogą wrzucać swoje wnioski. Najnudniejszy etap. który jest ciągle przed przedsiębiorstwem to utrzymanie osiągniętych poziomów standaryzacji, ciągle pobudzanie aktywności wszystkich pracowników oraz systematyczna codzienna praca zgodna z ustalonymi standardami, jeżeli chodzi o tanie wykładziny przemysłowe.

Wprowadzenie systemu zaowocowało wieloma korzyściami. Głównym atutem była poprawa płynności produkcji oraz wyeliminowanie przestojów. Przepływ materiałów jest płynny, dzięki czemu pracownicy otrzymują daną część w chwili, kiedy jej potrzebują. Bieżące monitorowanie przepływu surowców jest możliwe dzięki powiązaniu kart z systemem Pro Trace, w wyniku czego przepływ materiałów stał się sprawniejszy. Zbędna więc była ręczna dokumentacja procesów, maszyn i wyrobów. Biedy są wychwytywane i eliminowane natychmiast. Istotnym elementem wdrożenia systemu jest redukcja zapasów i czasu pobierania materiałów przez pracowników. Bardzo dobry przepływ informacji między oddziałami spowodował, że pracownicy są poinformowani o zapotrzebowaniu na materiał, dzięki czemu eliminuje się produkowanie „na zapas”. Wprowadzenie systemu spowodować może przeorganizowanie funkcji maszyn oraz działań ludzkich, kolejności czynności projektowych, administracyjnych i wykonawczych oraz organizację zapasów materiałowych.