Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

edukacja

Problemy w szkole

Skutkiem tych niepowodzeń społecznych, oprócz trudności w nauce są trudności wychowawcze, które przejawiają się w postaci wagarów, agresywnego zachowania w stosunku do nauczycieli i kolegów, trudności w nauce i procesie wychowania często są ze sobą sprężone. Systematyczne wagary nie tylko powodują braki w wiadomościach szkolnych i trudności w nauce, ale również sprzyjają nawiązywaniu niewłaściwych kontaktów koleżeńskich, powodują lekceważenie obowiązków, przeszkadzają w dążeniu do systematycznej nauki oraz umożliwiają nieodpowiednie spędzanie czasu. Brak właściwej interwencji ze strony szkoły jak i domu, lęk przed karą za wagary jest często bezpośrednią przyczyną ucieczek z domu. Wagary i ucieczki z domu często wiążą się z piciem alkoholu, odurzaniem się, kradzieżami. Takie negatywne zachowanie otwiera często drogę do grupy przestępczej i wiązania się z osobnikami przestępczymi.

Resocjalizacja młodzieży może się odbywać na dwóch płaszczyznach, czyli: w ramach systemu zamkniętego na przykład zakłady karne, domy poprawcze, areszty śledcze czy schroniska dla nieletnich lub w systemie otwartym. Taki system otwarty umożliwia zastosowanie wcześniej już wspomnianej probacji, prowadzonej w zróżnicowanych formach. W przypadku młodzieży bardzo podobnie jak w przypadku ludzi dorosłych resocjalizacja jest zorganizowanym działaniem, którego głównym celem jest wywołanie zupełnie nowych sposobów rozwiązywania problemów poprzez osoby nieprzystosowane społecznie.

Z przedstawionego punktu widzenia skuteczności różnica polegać może na tym, iż w przypadku młodzieży wzrasta zaufanie do wychowawcy, akceptacja jego wizerunku ma coraz większe znaczenie. Faktem jest to, że reakcje jednocześnie pozytywne jak i również negatywne, dzieci oraz młodzieży oparte są w znacznie większym niż u dorosłych stopniu na emocjach.

Wówczas dzięki temu młodzież jest bowiem bardziej wrażliwa na kłamstwo bądź dwulicowość, aby posłużyć się tymi negatywnymi postawami jedynie dla przykładu. Dorośli przyjmują je z coraz większą tolerancją, z powodu bogatszego niż u młodzieży doświadczenia życiowego, a też co się z nim łączy przekonania, że wspomniane wcześniej negatywne postawy są często właściwie bardzo trudne do uniknięcia.

Podsumowując grupy rówieśnicze powstają zwykle w sposób spontaniczny w wyniku naturalnej potrzeby zabawy, kontaktów z innymi dziećmi. W okresie dojrzewania zmniejsza się zależność emocjonalna od rodziców, natomiast rośnie autorytet rówieśników, który wywiera duży wpływ na życie tych młodych ludzi. Uczestnictwo w grupach rówieśniczych jest bardzo pożądane w procesie wychowania, bowiem zaspokaja liczne potrzeby psychiczne i społeczne jednostki, daje również możliwość podwyższania poczucia własnej wartości.