Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

prawo i administracja

Rozwój stylu urzędowego

Wskazując dobę staropolską ukazuje się, że był to okres powstawania kancelaryjnej formy języka urzędowego. Czas renesansu to korespondencja o charakterze dyplomatycznym i politycznym. Zadania w tym aspekcie wykonywali kolejno kancelarie: miejska i królewska, jak i również biskupia.
Jednak przedstawiając rozwój stylu urzędowego ukazuje się, że to na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku miała odniesienie katastrofa rozbioru w 1795 roku.

Faktem jest, że po tym zdarzeniu język polski został usuwany z urzędów – był on zastąpiony niemieckim. Ujednolicenie polszczyzny datuje się na 1918 roku. Na ten okres wymienia się określone terminy, do których kolejno zalicza się: pociąg dalekobieżny pociąg bezpośredni oraz wagon odczepny. Dopiero po 1989 roku postanowiono definitywnie zerwać z tak zwaną zasadą jednolitego systemu administracji państwowej oraz organów władzy. W tym momencie wzrosła również funkcja handlu zagranicznego, a w tym wymagalność kontaktów pisemnych i wzory listów handlowych.
Pojawienie się nowych gatunków jak: oferta, negocjacje, przetarg, ugoda i porozumienie. Styl komunikacyjny stosowany w stylu urzędowym, charakteryzował się oficjalnym lecz pozbawionym więzi emocjonalnej kontaktem między partnerami, jedyny uczestnik komunikacji to zawsze pracodawca.

W komunikacji występował brak styczności czasowej oraz przestrzennej nadawcy jak i odbiorcy. Podkreśla się, że najbardziej rozpoznawalnymi stylami urzędowymi są kolejno: szablonowość, bezosobowość, dyrektywność oraz precyzyjność. Nie należy zapominać, że liczne gatunki urzędowe dotyczą standaryzacji oraz konwencjonalizacji. Styl urzędowy wykształcił dość specyficzny i tylko dla niego właściwe gatunki wypowiedzi. W prawnej odmianie jest to na przykład umowa, konstytucja czy tez dekret. Zaś w odmianie kancelaryjnej chodzi głównie o dodanie określonej firmie jego loga oraz hasła reklamowego. Równie ważna jest jakość pracy biurowej, która jest w dużej mierze uzależniona od sprzętu technologicznego, jak na przykład od maszyn do pisania, fotokopiarek i faksów. Największy postęp w redagowaniu nastąpił wraz z powstaniem komputerów oraz Internetu. Bardzo ważna role pełnią dokumenty międzynarodowe, takich jak formularz administracyjny SAD oraz zestaw SAD BIS.