Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

aktualności

Odmowa składania zeznać w postępowaniu karnym

W procesach karnych pewna grupa osób ma prawo odmowy składania zeznań, są to z reguły osoby najbliższe. Dodatkowo istnieją sytuacje, w których to świadek w sprawie może odmówić udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie.

Jednym z podstawowych środków dowodowych w postępowaniu karnym są zeznania świadka. Każda osoba wezwana ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Najbezpieczniej, gdy takie zeznania są składane w obecności prawnika. Wielokrotnie podkreśla się, że kancelarie adwokackie gliwice od samego początku pomagają w wielu różnych sprawach. Im wcześniej ich zaangażujemy tym szanse na pozytywny przebieg sprawy większy.

Komu przysługuje prawo odmowy składania zeznań?

Prawo do odmowy składania zeznań (potwierdzone pisemnie) przysługuje osobie najbliższej oskarżonego. Jest to m.in. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo. Do tej grupy zaliczany jest konkubinat, czyli związek niepotwierdzony małżeństwem, jeśli związek nieformalny trwa nadal. Inna osobą, która może z takiego prawa skorzystać jest świadek, który w innej sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie które obejmuje postępowanie. Odpowiednich instrukcji udzieli prawnik reprezentujący nasze kancelarie adwokackie.

Przyjęto zasadę, że przesłuchiwane nie mogą być osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej (tajnej, ściśle tajnej). Uprawniony organ może takie osoby zwolnić z tajemnicy w ważnych okolicznościach. Tajemnica adwokacka, notarialna, lekarska i dziennikarska osób powołanych na świadka może zostać zniesiona wyłącznie wówczas, gdy nie ma innych sposobów ustalenia okoliczności w sprawie.

Odmowa odpowiedzi na pytanie może być uznana za uzasadnioną wówczas, gdyby odpowiedź mogła narazić świadka czy jego rodzinę na odpowiedzialność za przestępstwo czy przestępstwo skarbowe. Możliwe jest także wyłączenie jawności rozprawy.