Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

prawo i administracja

Komornik Mokotów pomocny przy odzyskiwaniu długów w stolicy

Komornik Mokotów. Czy pomoże odzyskać pieniądze?

Komornik Mokotów a spłata zaległości

W momencie, kiedy dłużnicy zalegają ze spłatami, wierzyciel jest narażony na brak płynności finansowej. Nie warto dopuszczać do takich sytuacji i w razie dużych zaległości ze spłatami zgłosić sprawę do sądu rejonowego, by ubiegać się o swoje pieniądze. Dzięki pomocy prawnej można najskuteczniej odzyskać należności, przekazując przy okazji najtrudniejsze zadania doświadczonym specjalistom. Jak to zrobić i gdzie się zgłosić, by móc odzyskać dług w Warszawie oraz skorzystać z usług pomocy, jaką świadczy komornik Mokotów

Pierwszym krokiem jest wybranie się do odpowiedniego sądu – w tym przypadku będzie to sąd rejonowy dla Warszawy Mokotów. Należy złożyć w nim pozew przeciwko dłużnikowi – SR zajmie się sprawą i nada jej tytuł egzekucyjny. Następnie można złożyć w sądzie pierwszej instancji wniosek o nadanie sprawie klauzuli wykonalności. Powinna zostać nadana maksymalnie w ciągu trzech dni od złożenia wniosku, co pozwala na szybkie podjęcie dalszych działań – a czas ma w takich sprawach często ogromne znaczenie.  

Komornik na terenie Mokotowa otrzymuje klauzulę wykonalności

Po otrzymaniu klauzuli wykonalności można zgłosić się do komornika działającego na terenie Mokotowa. Zadaniem kancelarii komorniczej jest odnalezienie dłużnika, jeśli jest problem z kontaktem z taką osobą, oraz oszacowanie jej majątku i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, co często oznacza również licytację komorniczą.  

Wierzyciel powinien przekazać pracownikowi kancelarii informacje, jakie posiada o dłużniku, oraz wysokość należności, jaką chce odzyskać. Jeśli nie posiada pełnych informacji, np. odnośnie miejsca przebywania dłużnika, kancelaria samodzielnie zajmuje się zdobyciem potrzebnych danych. Jej pracownicy mają dostęp do tak wartościowych i godnych zaufania źródeł, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralna Ewidencja Ksiąg Wieczystych, Urząd Skarbowy czy Centralna Ewidencja Pojazdów, mogą również korzystać z informacji z rejestru PESEL czy z systemu Ognivo, w którym znajdują się informacje o rachunkach bankowych w kraju. Dzięki temu komornicy z Mokotowa mogą w krótkim czasie ustalić najważniejsze informacje o dłużniku, odnaleźć jego miejsce pobytu oraz oszacować jego majątek i ocenić na tej podstawie możliwości odzyskania długu.  

Kancelaria komornika na terenie Mokotowa

Kancelaria zajmuje się sprawą zarówno od strony prawnej, jak i pracując w terenie, np. poprzez składanie wizyt dłużnikom. Mogą w ten sposób ocenić stan majątkowy danej osoby zalegającej ze spłatą oraz sprawdzić, czy możliwe będzie odzyskanie długu w formie pieniężnej. Reprezentują przy tym wierzycieli i mogą przyjąć wpłaty w ich imieniu lub porozumieć się z dłużnikiem odnośnie terminu spłaty. Jeśli nie jest to możliwe, komornik z Mokotowa może zając należący do dłużnika majątek w postaci ruchomości, nieruchomości (w tym przypadku tylko na wyraźny wniosek wierzyciela), rachunków bankowych lub wynagrodzenia (w tym celu kancelaria kieruje stosowne pismo do pracodawcy dłużnika). Po zajęciu majątku kancelaria organizuje licytację komorniczą, na której sprzedane zostaje mienie należące do dłużnika w celu spłacenia jego wierzycieli.