Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

prawo i administracja

Komornik Ursynów – pomoc w sprawach z dłużnikami

Komornik Ursynów to dobry kontakt to odzyskania należności.

Komornik Ursynów o problemach z odzyskaniem należności

W przypadku problemów z odzyskaniem należności pieniężnych lub niepieniężnych warto zwrócić się po profesjonalną pomoc – komornik Ursynów pomoże rozwiązać sprawę z pozytywnym wynikiem dla mieszkańców Warszawy. By móc skorzystać z jego usług, należy jednak najpierw skierować się do sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa oraz okolic. Co dokładnie należy zrobić i jak będą wyglądały usługi kancelarii komorniczej w stolicy? 

Aby móc skorzystać z usług kancelarii, należy w pierwszej kolejności złożyć pozew przeciw dłużnikowi do odpowiedniego sądu rejonowego. Rozpocznie to sprawę, której sąd nada tytuł egzekucyjny. Następnie można zwrócić się do sądu pierwszej instancji, który zajmował się daną sprawą, składając wniosek o nadanie jej klauzuli wykonalności. Osoby, które przed wejściem na drogę sądową powstrzymuje strach przed długością takiego postępowania, mogą odetchnąć – sprawy tego typu są rozwiązywane bardzo szybko, a nadanie klauzuli powinno nastąpić maksymalnie do trzech dni od złożenia wniosku. Kiedy zostanie ona już nadana, można zwrócić się o przejęcie sprawy do komornika działającego na terenie Ursynowa.  

Komornik Ursynów o praca kancelarii

Zadaniem kancelarii komorniczej jest odzyskanie długu, jeśli nie jest to możliwe w inny sposób – za pomocą postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie będzie w stanie spłacić należności pieniężnie, jego majątek zostanie przejęty i sprzedany na licytacji komorniczej, by uregulować długi u jego wierzycieli. Pracownik kancelarii realizuje przy tym wiele zadań – zajmuje się sprawą od strony prawnej, przejmuje wszystkie formalności związane ze sprawą, reprezentuje wierzyciela w kontaktach z jego dłużnikiem, pośredniczy we wpłatach należności oraz je poświadcza.  

Aby rozpocząć postępowanie, komornik z Ursynowa zbiera informacje o dłużniku – może posiłkować się danymi dostarczonymi przez klienta, jeśli jednak są one niepełne lub w części nieaktualne, zasięga informacji w sprawdzonych i godnych zaufania źródłach, takich jak instytucje i urzędy. Korzysta z pomocy m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych czy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zasięga również informacji w rejestrze PESEL oraz systemach gromadzących dane odnośnie rachunków bankowych i prowadzących je osób. Dzięki temu może w krótkim czasie zebrać bardzo dużo informacji o dłużniku i jego majątku, co będzie podstawą dla dalszych działań. 

Pracownik kancelarii pracuje także w terenie – może odwiedzić dłużnika, jeśli jego adres jest znany, by rozpoznać jego sytuację finansową oraz ustalić z nim dalsze postępowanie w sprawie. Dłużnik może przekazać wpłatę na poczet długu za pośrednictwem komornika. Jeśli jednak pieniężna spłata nie jest możliwa, pracownik kancelarii może przejąć część majątku dłużnika, pozwalającą na uregulowanie długu. Zajęte mogą zostać ruchomości, nieruchomości, rachunki bankowe lub wynagrodzenie dłużnika. Ruchomości i nieruchomości zostaną wystawione na licytacji komorniczej w Warszawie, gdzie dokona się ich szybka sprzedaż. Środki z licytacji zostaną przekazane wierzycielom w ramach spłaty zadłużenia.