Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

edukacja

Agresja w środowisku szkolnym

Oceniając zachowanie dziecka, należy najpierw ustalić listę zachowań określanych jako agresywne. Agresja napastników szkolnych ma charakter wybitnie instrumentalny, ponieważ próbują oni często ograniczać lub atakować innych we wcześniej obmyślonych próbach wywierania nacisku na innych. Akty agresji szkolnej podejmowane są raczej…

edukacja

Problemy w szkole

Skutkiem tych niepowodzeń społecznych, oprócz trudności w nauce są trudności wychowawcze, które przejawiają się w postaci wagarów, agresywnego zachowania w stosunku do nauczycieli i kolegów, trudności w nauce i procesie wychowania często są ze sobą sprężone. Systematyczne wagary nie tylko…