Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

społeczeństwo

Alkoholizm leczenie – co to jest?

Uzależnienie od alkoholu dotyka osoby chory zarówno w sferze fizycznej, jak również psychicznej, dlatego często niemożliwe jest, by pokonać chorobę samodzielnie. Towarzyszy jej szereg reakcji psychicznych, jak frustracja, stres, ból. Zdarza się również, że chorzy przejawiają skłonności do przemocy. To jak odbywa się alkoholizm leczenie warto dopytać się specjalistów.

Tylko w wyjątkowej sytuacji, gdy decyzja o podjęciu leczenia zostanie narzucona przez sąd, osoba uzależniona zmuszona jest do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu. W innym przypadku taka decyzja musi być dobrowolna i podjęta samodzielnie, co stanowi również ważny element w walce z nałogiem. Chodzi przede wszystkim o chęć zmiany oraz otwarte przyznanie się do posiadanego problemu.

Alkoholizm leczenie, metody

W przypadku farmakologicznego leczenia, jest ono nastawione w dużej mierze na osłabienie oraz zniwelowanie objawów odstawienia, których objawy są widoczne, zwłaszcza na początkowym etapie walki z chorobą. Podstawowymi celami terapii są całkowita abstynencja oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego, ponieważ często to właśnie problemy psychiczne powodują w ludziach chęć sięgnięcia po tą używkę. W trakcie procesu leczenia, ważne jest również wsparcie psychoterapeuty oraz aktywny udział w spotkaniach.

Negatywne skutki uzależnienia widoczne są w życiu społecznym. Zaistniałe trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzone funkcjonowanie rodziny, problemy finansowe, są elementami, nad którymi należy pracować przede wszystkim. Kolejnym elementem w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest uświadomienie sobie źródła problemu oraz wykształcenie nowych mechanizmów radzenia sobie z nimi.

Leczenie uzależnienia od alkoholu w poradni leczenia odwykowego

Pierwszy etap trwa 8 tygodni. Osoby, które mają problem z utrzymaniem trzeźwości, np. ze względu na środowisko, mogą korzystać z całodobowego oddziału. Jednak przyjęcie na taki oddział może trwać od kilku do kilkunastu, a w przypadku osób skierowanych na leczenie przez sąd, nawet kilka miesięcy. W przypadku możliwości zagrożenia życia, pacjenci przyjmowani są natychmiastowo. Przebywają na oddziale od 7 do 10 dni. Następie zostają skierowani do poradni odwykowej w celu kontynuowania leczenia, a także do grup anonimowych alkoholików oraz klubów abstynenta, gdzie mogą uzyskać wsparcie, niezbędne do walki z nałogiem. Leczenie uzależnienia od alkoholu – psychoterapia

Według specjalistów, najważniejszym zagadnieniem na początku terapii, jest uświadomienie pacjentowi problemu, jaki posiada oraz motywacja do podjęcia i kontynuowania terapii. Nie jest to zadanie łatwe. Często dochodzi do wyparcia, osoby uzależnione nie akceptują faktu, że są uzależnione, a nawet szukają powodów, dla których nie mogą zmienić istniejącego stanu rzeczy. W wyniku uzależnienia psychicznego oraz fizycznego, nie są w stanie zerwać z nałogiem, dlatego tak ważne jest, aby zachęcić pacjenta do wytrwania w abstynencji, a przynajmniej ograniczenia ilości spożywanego alkoholu. Terapeuci w tym celu tworzą tzw. dysonanse moralne. Mają na celu uzmysłowienie, że nałóg jest sprzeczny z posiadanymi przez pacjenta wartościami. Zadaniem dysonansu jest ukazanie pacjentowi, że pije on wbrew sobie, aby pobudzić pacjenta do chęci podjęcia leczenia.