Modne miejsca z pysznymi tekstami

Kultowe zapiekanki w postaci artykułów sieciowych

edukacja

Agresja w środowisku szkolnym

Oceniając zachowanie dziecka, należy najpierw ustalić listę zachowań określanych jako agresywne. Agresja napastników szkolnych ma charakter wybitnie instrumentalny, ponieważ próbują oni często ograniczać lub atakować innych we wcześniej obmyślonych próbach wywierania nacisku na innych. Akty agresji szkolnej podejmowane są raczej z własnej inicjatywy niż w odpowiedzi na specyficzne, nieprzyjemne czy szkodliwe bodźce. Celem agresji tego rodzaju jest zdobywanie i utrzymywanie dominacji nad innym oraz kontrolowanie ich zachowania.

Agresja szkolna nie jest sposobem kompensacji doświadczonego przez napastników poczucia niższości, niepewności i niepokoju ani też gorszego pochodzenia społecznego czy ubóstwa. Jednak nie wszyscy badacze agresji szkolnej podzielają przekonanie o braku lęku u napastników, ale większość z nich zgadza się z tezą, że napastnikom chodzi o sprawowanie efektywnej kontroli nad innymi. Etiologia agresji u człowieka jest wieloczynnikowa. Teoria społecznego uczenia się agresji akcentuje z jednej strony znaczenie czynników środowiskowych, z drugiej – uwarunkowania biologiczno – genetyczne. Nasilenie zachowań agresywnych jednostki cechuje znaczna stałość w czasie, co pozwala mówić o dyspozycji do zachowań agresywnych. Agresywność to najprościej mówiąc pozycja do reagowania zachowaniem agresywnym. Bywa najczęściej określana jako stała właściwość człowieka, polegająca na częstych, nieadekwatnych do bodźca reakcjach agresywnych o znacznym nasileniu, występujących wobec różnych obiektów społecznych.

Kształtuje się ona na bazie wrodzonych predyspozycji w procesie uczenia się społecznego. Ukazali jednocześnie, że u dzieci rozpoczynających naukę w szkole zanikają tendencje do przemocy fizycznej, narasta za to agresja werbalna. Jednym z powodów stopniowego zanikania fizycznych ataków agresji jest zwiększenie umiejętności językowych, pozwalające dzieciom nie tylko na komunikowanie własnych potrzeb w sposób bardziej skuteczny, ale także na słowne negocjacje w sytuacjach zapowiadających ewentualny konflikt.